usługi

  1. artykuły i porady
  2. przydatne linki
  3. nasze referencje

bottom corner

Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Projektowana Charakterystyka Energetyczna (oreślana również jako pre-świadectwo), dołączona do projektu budowlanego, na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 2008 roku, stała się obowiązkowa dla otrzymania pozwolenia na budowę. Obowiązek przedłożenia charakterystyki energetycznej nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Dokument tworzony jest na podstawie projektu poprzedzając fazę budowlaną. Dzięki czemu wnioski z niego płynące mogą wpłynąć na ostateczną formę projektu i przyszłego budynku.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna, zgodnie z założeniami ustawodawcy powinna zawierać:

Dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000m2 należy sporządzić ponadto „analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania".

Rzetelne przygotowanie charakterystyki energetycznej może stanowić ważną wskazówkę dla inwestora oraz architekta odnośnie energooszczędności i związanych z nią racjonalnych ekonomicznie zmian w projekcie budowlanym.

bottom corner

szybki kontakt TERMOEKSPERT
Michał Górecki
poczta@termoekspert.eu
533 679 606

top corner

galeria

top corner
bottom corner